Het bestaat uit zo min mogelijk woorden als mogelijk, maar niet minder (of meer) dan 250 woorden

About the author